WIDEN NETWORK SOLUTIONS

เราเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายด้าน Fiber Optic และอุปกรณ์ครบวงจร อาทิ เช่น Patch Cord, Adapter, Closure, Media Converter, Video Converter, Wall Mount และ Rack Mount เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยเป้าหมายและอุดมการณ์ ทางบริษัทมีแผนพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงการด้าน Network อย่างแพร่หลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น